روش های کشاورزی ارگانیک

روش های کشاورزی ارگانیک

روش های کشاورزی ارگانیک حاصل ترکیب کشاورزی نوین با دانش روز دنیا است . در این روش ها با ترکیب تکنیک های مختلف استفاده از مواد مضر را کاهش می دهیم .

کشاورزی ارگانیک بر روش هایی اتکا دارد که دانش علمی و بوم شناسی و فناوری های نوین را با فعالیت های سنتی کشاورزی ترکیب می کند. این روش ها بر پایه فرایندهای طبیعی زیستی قرار دارند. کشاورزی ارگانیک فرایندی است که سلامت خاک، مردم و اکوسیستم ها را حفظ می کند.

از جمله مهمترین روش ها در کشاورزی ارگانیک می توان به گردش زراعی، کمپوست و کودهای زیستی، فرایندهای فیزیکی کشاورزی و کنترل آفات و بیماری ها اشاره کرد.

چالش های کشاورزی ارگانیک

کشاورزان همیشه با تعداد زیادی از چالش ها در حین تولید روبرو می شوند که رایج ترین این مشکلات، آفات هستند که شامل حشرات، بیماری ها و علف های هرز می باشند. در کشاورزی ارگانیک فعالیت های مختلفی برای کنترل این آفات وجود دارند که در ۴ گروه اصلی قرار می گیرند.

۱. فعالیت های کشت ورزی :

این روش ها به استراتژی هایی برای غیرقابل دسترس کردن زیستگاه آفات برای آن ها از طریق مداخله در محل های ارجح برای تخم گذاری، تشخیص گیاه میزبان یا محل آن توسط آفات بالغ و نابالغ اتکا دارد. روش هایی که در این گروه قرار دارند شامل ایزوله کردن گیاه، زراعت مخلوط، و گردش زراعی می باشند. زمانبندی کاشت گیاه نیز می تواند بنحوی صورت گیرد که قبل از حمله آفات، گیاه در مرحله ای باشد که مقاومت خوبی به آفت نشان دهد و یا گیاه در دوره ای باشد که به حمله آفت آسیب پذیر نباشد. استفاده از تله ها و همچنین گیاهان مراقبت کننده در محیط پیرامونی نیز سبب بازداری از حمله آفات به گیاه زراعی می شوند.

انتخاب رقم، انتقال نشا، و مراقبت روزمره از گیاهان

۲- کنترل مکانیکی و فیزیکی :

این مجموعه روش های کشاورزی ارگانیک شامل خاکورزی، شخم زنی، برش و علف زنی، استفاده از مالچ، و پوشش ها و موانع ارگانیک می باشد. خاکورزی و شخم زنی می تواند بقایای گیاهی را در خاک دفن کند و بعنوان مکملی برای خاک عمل کند. همچنین می تواند علف های هرز را از بین بده و در چرخه زندگی آفات تداخل ایجاد کند.

استفاده از موانع مانند توری ها و حذف فیزیکی قسمت های آلوده

۳- روش های شیمیایی :

استانداردهای ارگانیک بنحوی طراحی شده است که اجازه استفاده از مواد طبیعی مانند پیرترین و روتنون را می دهد. در کشاورزی ارگانیک از آفت کش های غیرانتخابی  که تداخل شدیدی در اکوسیستم ایجاد می کنند اجتناب می شود. با این حال، چندین ماده سنتتیک وجود دارند که در کشاورزی ارگانیک مجاز هستند که از جمله مهمترین آن ها می توان به ترکیبات تثبیت شده مسی (هیدروکسید مس، اکسید مس، اکسی کلرید مس، سولفات مس)، هیدروژن پروکسید و پتاسیم بی کربنات اشاره کرد.  

استفاده از فرمولاسیون های دستی، سموم ارگانیک یا سموم انتخابی کم خطر

۴- کنترل زیستی :

کنترل زیستی یکی از مهمترین روش های کنترل بیماری ها و آفات حشره با استفاده از دیگر موجوداتی است که بر شکار آفت، استفاده از روابط انگلی و گیاهخواری یا دیگر مکانیسم های طبیعی با برهمکنش فعال با کشاورز تأکید دارد. دشمنان طبیعی آفات حشره، که بعنوان عوامل کنترل زیستی شناخته می شوند، شامل شکارچی ها، شبه انگل ها و عوامل بیماریزا می شوند. برای کنترل زیستی علف های هرز از مواردی مانند تخم شکارچی ها، گیاهخواران و عوامل بیماریزای گیاه استفاده می شود؛ درحالیکه برای بیماری های گیاهی، عوامل کنترل زیستی شامل آنتاگونیست ها هستند . مبحث کنترل زیستی در کشاورزی ارگانیک بسیار کاربردی است .

استفاده از دشمنان طبیعی و یا اشباع با حشرات مفید

نویسنده : دکتر احمدرضا نصیری

فصل پنجم فصل کشاورزی ارگانیک است . در این فصل استفاده از کود داروهای ارگانیک و گیاه پایه رواج دارد .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by