کمپوست زباله

سم نماتد کش ارگانیک

کمپوست زباله . تاثیراستفاده از کمپوست زباله بر میزان ماده آلی خاک . خرید خاک ، خرید خاک گلدان ، خرید بستر کشت ، خرید خاک مرغوب .

تاثیراستفاده از کمپوست زباله بر میزان ماده آلی خاک

با افزایش جمعیت و همچنین پیشرفتهای امروزی روز به روز بر میزان مواد زائد تولیدی و بویژه زباله های شهری افزوده می شود. از این رو در سالهای اخیر تولید کمپوست از زباله های شهری از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است ، چرا که در بر گیرنده ی منافعی از قبیل کاهش آلودگی های ناشی از دفن ،کاهش حجم زباله و تولید کود مناسب برای خاک می باشد .

کمپوست زباله2.PNG

استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی باعث ایجاد تجمع بعضی از عناصر و مسمومیت در خاکهای کشاورزی شده که باعث کاهش عملکرد در واحد سطح و تولید محصولات ناسالم میشود.استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی باعث آلودگی محیط زیست ،خاک و محصولات کشاورزی شده است.استفاده از کودهای شیمیایی نیتراته بی کیفیت باعث تجمع نیترات در محصولات شده که عامل اصلی سرطان معده در انسان میباشد،از این رو با استفاده از کود کمپوست و بالا بردن ماده آلی خاک  باعث تقویت خاک شده و رشد گیاهان را بهبود داده و باعث تولید محصولات سالم میشود. استفاده از کمپوست علاوه بر کاهش هزینه های کشاورزان و اصلاح و اضافه کردن ماده آلی به خاک باعث سلامت محصولات تولیدی میشود.  

کمبود مواد آلی

یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک ایران وجود دارد کمبود شدید مواد آلی است . مواد آلی یکی ازمهمترین اجزای خاک بوده ، نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که استفاده از کود کمپوست زباله می تواند به عنوان تأمین کننده مواد آلی خاک به مصرف برسد. در تحقیقی تأثیر مختلف کمپوست زباله و کود گاوی بر مقدار آهن و روی در اسفناج مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که افزایش کمپوست زباله باعث افزایش معنی دار رشد گیاه و مقدار قابل جذب آهن و روی در اندام هوایی اسفناج گردید.

بررسی قابلیت کمپوست و ورمی کمپوست زباله شهری در میزان جذب عناصر میکرو در گیاه ذرت توسط محققان نشان داد که عناصر میکرو، به خصوص عنصر آهن در اندام هوایی گیاهان کارآمدی کودهای آلی بیولوژیک(کمپوست و ورمی کمپوست) را در افزایش جذب عناصر میکرو (آهن، روی، منگنز و مس) فراهم ساخته و در تمامی موارد مصرف کودهای بیولوژیک سبب افزایش جذب این عناصر نسبت به تیمار شاهد (کود گاوی) گردید. عدم مصرف کودهای آلی از جمله کمپوست با مصرف بی رویه ی کودهای شیمیایی باعث تخریب هر چه بیشتر ساختمان خاک، کاهش شدید مواد آلی شده است.

کود دامی

مصرف کود دامی می تواند موجب اصلاح خواص فیزیکی خاک گردد و میزان عناصر قابل دسترس از جمله NPK زیاد می شود و جذب آنها توسط گیاه افزایش می یابد اما به جهت حضور بذر علفهای هرز، آفات و بیماریها، میزان مصرف بیشتر نسبت به کود کمپوست زباله ، حمل و نقل مشکل، رعایت نکردن اصول بهداشتی در فرآوری آن، افزایش هزینه های مربوطه و پایین بودن عناصر غذایی آن نسبت به کمپوست زباله، مصرف کود گاوی باید با احتیاط انجام شود. به هنگام استفاده توأمان از کودهای کمپوست زباله و کود گاوی، اصلاح خواص فیزیکی خاک و قابلیت دسترسی گیاه به عناصر غذایی می تواند یکی از دلایل افزایش عملکرد و رشد گیاه در حضور کود کمپوست زباله باشد.

یکی از فاکتورهای مهمی که در خصوصیات فیزیکی کمپوست زباله نسبت به کود گاوی موجود می باشد خاصیت جذب آب آن است. به عبارت دیگر این کود می تواند آب را در خود نگه دارد و در شرایط کمبود آب، با آزاد سازی تدریجی آب ذخیره شده، مانع از ورود تنش به گیاه می گردد. در نتیجه هر قدر رطوبت و سایر شرایط رشدی و وجود مواد غذایی مناسب تر باشد، گستردگی ریشه های ثانوی بیشتر اتفاق می افتد و گیاه می تواند در این شرایط مناسب، عملکرد بهتری داشته باشد.

تامین غذای گیاه

میزان عملکرد گیاهان زراعی تابع مقدار مواد آلی در خاک است با شروع عملیات کشاورزی ، مقدار مواد آلی و میزان عملکرد محصولات کاهش می یابد سرعت کاهش مواد آلی خاک بر حسب نوع گیاه تحت کشت ، متفاوت است . کود کمپوست بر کیفیت فیزیکی خاک اثر داشته و باعث بهبود خلل و فرج و منافذ خاک شده و عمل تهویه و نفوذ آب در خاک را تسهیل می کند همچنین می تواند در تامین عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف نقش موثری داشته و باعث افزایش حاصلخیزی خاک شود.

این کود باعث افزایش فعالیت جمعیت موجودات زنده خاکزی شده و فرآیندهای بیوشیمیایی در خاک را افزایش می دهد . با توجه به مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و تاکید بر کاهش مصرف آن و لزوم افزایش مواد آلی در خاکها و تولید محصولات سالم با تاکید بر کاهش آلودگیهای زیست محیطی ، استفاده از کود کمپوست از اهمیت زیادی برخوردار است .

کمپوست زباله.PNG

عناصر

استفاده از کمپوست ، نشان دهنده آن است که ، عناصر میکرو و ماکرو را تدریجاً در اختیار گیاه قرار می دهد و می توانند چندین برابر وزن خود آب ذخیره کنند بنابراین کمپوست حاصل از بقایای تخمیر شده زباله شهری بی آنکه زیانی برای خاکهای کشاورزی داشته باشد ، باعث حاصلخزی و توان بیشتر می شود . جنبش اکولوژیکی عصر حاضر و هراس از آلودگی خاک و آب به وسیله مواد شیمیایی ساخت بشر ، تولید بیشتر فرآورده های طبیعی را طلب می کند زیرا این باور در مورد کودهای آلی کمپوست وجود دارد که فرآورده های طبیعی اصیل و بی خطری هستند که به تنهایی می توانند برای کشاورزی پایدار مناسب باشند .

استفاده از کودهای کمپوست صرف نظر از آنکه هیچ زیان و اثرات سویی در کشاورزی ندارد از لحاظ اقتصادی هم مشکلاتی را که هم اکنون کشورهای در حال توسعه در زمینه واردات کود های شیمیایی و معدنی با آن روبه رو هستند ، مرتفع می سازد.

نویسنده: مهندس حامد پورعلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by