کرم قوزه پنبه

کرم قوزه پنبه

کرم قوزه پنبه یکی از آفات مهم پنبه، توتون، گوجه فرنگی، یونجه، خشخاش، کنف، شبدر، ذرت، نخود،کنجد، بادمجان، سویا، لوبیا، ذرت خوشه ای، کدو و شاهدانه می باشد .

کرم قوزه پنبه   Helicoverpa armigera

بسیار پلی فاژ بوده و در دنیا بیش از ۷۰ گونه گیاه میزبان برای آن گزارش شده است .خسارت توسط لاروهای این آفت ایجاد میشود که از برگهای جوان، قوزه) کرم قوزه پنبه -کرم قوزه گلرنگ(، بلال، میوه) کرم میوه گوجه فرنگی(، غلاف بذر)کرم پیله خوار نخود (گیاهان میزبان خود تغذیه میکند.

پروانه کرم غوزه.PNG

گونه H. armigera ا ز لحاظ پراکنش یکی از گسترده ترین آفات کشاورزی در سراسر آفریقا، خاورمیانه، جنوب اروپا، هند، آسیای مرکزی و جنوب شرقی، شرق و شمال استرالیا، نیوزلند و بسیاری از جزایر شرقی اقیانوس آرام میباشد. ویژگیهایی نظیر پلی فاژی، توانایی تحر ؛ و جابجایی بالا و توانایی توسعه مقاومت به اکثرحشره کشهای متداول باعث گشته تا این حشره به یک آفت مهم در یک دامنه جغرافیایی وسیع تبدیل گردد .در ایران خسارت شدید آن از پنبه کا ریهای استان های شمال و مرکز ایران گزارش شده است(گرگان، گنبد، و دشت مغان، کرمان و فارس). میزان خسارت کرم قوزه پنبه را در شمال ایران در سال های عادی ۱۰- % ۲۵ % و در سال های طغیانی   50% تا ۷۰%محصول گزارش کرده اند.

کرم قوزه پنبه

کرم قوزه .PNG

نحوه خسارت

در مزارع پنبه : لاروهای آفت کرم قوزه پنبه از برگهای جوان، غوزه ها و بذور گیاهان میزبان خود تغذیه می کند .لاروهای جوان پس از خروج از تخم ابتدا ازجوا نه های انتهایی و برگهای تازه تغذیه نموده، سپس به غنچه، گل وقوزه حمله کرده و با سوراخ کردن قوزه ها و ورود به داخل آنها از الیاف پنبه تغذیه کرده و همچنین غوزه های باقی مانده طول الیاف شان کوتاه، کثیف شده و ارزش اقتصادی خود را از دست می دهند. کرم غوزه در بالای غوزه پنبه سوراخی ایجاد نموده و قسمتی از بدن خود را داخل آن کرده و قسمت خلفی را روی جدار خارجی۱۶ غوزه معلق می نماید و فضولات سبز رنگ خود را در حوالی قاعده غوزه ها پراکنده می سازد. هر لارو ۲۰غنچه و غوزه را می تواند مورد حمله قرار دهد.

کرم غوزه پنبه4.PNG

روشهای پایش و ردیابی

در پیش آگاهی و ردیابی آفت کرم قوزه پنبه استفاده از فرمون های جنسی و تله های فرمونی یا نوری و مشاهدات چشمی مورد استفاده قرار می گیرد.

در ابتدای فصل یا نسل اول برای رصد حشرات کامل و تعیین شروع تخم ریزی و تخمین و برآورد جمعیت احتمالی برای آلودگی نسل اول از تله های فرمونی و نوری و تعیین پیک پروازی برای مبارزه شیمیایی قابل توصیه می باشد.   همچنین در مبارزه بیولوژیکی با کرم پنبه برای تعیین زمان کارت گذاری و رهاسازی عوامل مفید و دشمنان طبیعی توصیه می گردد.

هلیوتیس2.PNG

حد نصاب آلودگی به آفت کرم قوزه پنبه برای سمپاشی همانا یک عدد لارو در ۱۰ بوته می باشد.

کرم قوزه زمستان را به حالت شفیرگی در عمق ۴ تا ۱۰ سانتیمتری زمین بسر میبرد.

شفیره ها در خاک ؛، سرمای ۵ تا ۱۵ درجه زیر صفر را تحمل می نمایند و در بهار موقعی که حرارت متوسط شبانه روزبه ۱۸-۲۰  درجه سانتیگراد و بیشتر رسید پروانه ها بتدریج از شفیره خارج می شوند و طی چند روز بعد جفتگیری و تخمریزی می نمایند.عمر پروانه کرم غوزه در بهار ۳۴ – ۲۶ روز و مدت تخم ریزی بهاره۳۴ -۱۵ روز طول می کشد.

تخم ریزی آفت کرم قوزه پنبه شب ها انجام می گیرد و پروانه ماده تخمهای خود را بطور پراکنده و انفرادی روی علفهای هرز و گیاهان زراعی و در مزارع پنبه روی برگها و در مجاورت گل ها می گذارد. کرم قوزه پس از خاتمه دوره زندگی در خاک تبدیل به شفیره می شود.

کنترل زراعی و بهداشت گیاهی:

۱- خرد کردن و زیر خاک  بردن بقایای گیاهی مزارع پنبه.

۲- شخم عمیق و یخ آب زمستانه جهت از بین بردن شفیره های کرم قوزه پنبه زمستان گذران در صورت وجود شرایط اب و هوایی پس از برداشت مزرعه برای کاهش شفیره های زمستان گذران.

۳- کشت بذور زودرس پنبه .

۴- کشت بموقع تا فنولوژ ی مناسب گیاه با پیک جمعیت آفت کرم قوزه پنبه دریک زمان قرار نگیرد.

۵- ضدعفونی بذور با سموم توصیه شده .

۶- وجین بموقع و مبارزه با علف های هرز تابستانه و زمستانه مزرعه(گاو پنبه و تاج خروس) و حاشیه آن جهت جلوگیری از جلب و انتقال آفات به داخل مزرعه و تولید و بقای نسل آفات زمستانگذران.

۷- استفاده از هورمون تنظیم کننده رشد ونمو پنبه در تیر و مردادماه در مزارع پنبه

۸- استفاده از برگ ریزها در شهریور ماه و اوایل مهرماه در مزارع پنبه برای مبارزه با کرم قوزه پنبه

۹- قطع آبیاری در اوایل مهر ماه .      

هلیوتیس.PNG

کنترل بیولوژیکی و غیر شیمیایی:

رهاسازی زنبور تریکوگراما نوبت اول با مشاهده اولین پروانه کرم قوزه پنبه در مزارع پنبه که در تله های فرمونی شکار شده اند و با مشاهده اولین تخم آفت که معمولا مصادف با شروع مرحله غنچه در مزارع پنبه است صورت می گیرد . تله های فرمونی در مزارع و به تعداد حداقل ۲ عدد به ازای هر منطقه خاص آب و هوایی نصب می گردد.

  در مرحله اول به ازای هر هکتار ۲ گرم زنبور تریکوگراما در قالب ۲۰۰ تریکوکارت ۰۱/ گرمی رهاسازی می شود. با توجه به اینکه بیشترین اهمیت رهاسازی در نسل اول کرم قوزه است رهاسازی نوبت دوم ۵ تا ۷ روز بعداز نوبت اول به میزان ۳ گرم در هکتار در قالب ۳۰۰ تریکوکارت ۰۱/گرمی صورت می گیرد.

رهاسازی نوبت سوم به فاصله ۵ روز بعداز رهاسازی نوبت دوم به میزان یک گرم در هکتار همراه با ۱۰۰۰زنبور ماده براکون در هر هکتار انجام می گیرد.

رهاسازی نوبت چهارم به فاصله ۱۰ تا ۱۵ روز بعداز رهاسازی نوبت سوم به میزان ۲ گرم زنبور تریکوگراما درهر هکتار انجام می گیرد

رهاسازی نوبت پنجم به فاصله یک هفته بعداز رهاسازی نوبت چهارم با ۲ گرم زنبور تریکوگراما همراه با ۱۰۰۰عدد زنبوربراکون ماده در هر هکتار انجام می گیرد.

برای مبارزه با کرم قوزه پنبه در کاربرد حشره کش های بیولوژیک حاوی باکتریدر Bacillus thuringiensis  تلفیق با سایر عوامل بیولوژیک شامل زنبور های پارازیت تریکوگراما و براکون  و یا به صورت مستقل و درقالب برنامه مدیریت تلفیقی کنترل آفات برای کنترل لاروهای سنین پایین طبق برچسب توصیه می شود.

نویسنده: مهندس حامد پورعلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by