محصولات ارگانیک گروه فصل پنجم

ورونا

ترکیبی ارگانیک از عصاره طبیعی گیاهان که با بروزتریندستگاها استخراج گردیده و بهترین گزینه برای جایگزینآفت کش ها و کود های شیمیایی می باشد و گزینه مناسبیبرای زمین های شنی فقیر و زمین هایی که دارای غلظتزیادی از نمک می باشد . و یک انتخاب مناسب برایکشاورزی %۱۰۰ ارگانیک است.

نماتدکش گیاهی نماکوب

ترکیبی آلی و ارگانیک با پایه گیاهی دارایاثر نماتدکشی و قارچکشی سریع و پایدار
دارای اثر کشندگی بر لاروها و مراحل بالغ نماتدبصورت اثر تماسی و تدخینی و افزایش جذبترکیبات ازت دار و کربن دار مفید برای گیاه

موارد مصرف :
۱. نماتد زوال تدریجی مرکبات
۲. نماتد مولد گره ریشه

مایع ضد بو

محلول گیاهی و بیولوژیکی Bio life ترکیبی از روغنهای گیاهی، غیرسمی، قابل تجزیـهو صد در صد برگشت پذیر به محیط طبیعی می باشند. این محلول ترکیبی از آمیــنواسیدها، روغن های طبیعی، ویتامین ها، مواد معدنی و نیز دیگر عصـــــاره های آلــیاست که تواما به صورت یک ضد بو قوی از آن برای بوزدایی سریع استفاده می شود. محلول بر پایه بیولوژیکی مولکولهای بو تاثیر گذاشته و بوهای متصاعد شده از H2S مرکاپتانها، اسیدهای چرب فرار، کتونها، آمونیاک، فنول ها، آلدئیدها و آمینها را برای مدت طولانی از بین می برد.

مایع انتی باکتریال میوه و سردخانه

ترکیبی آنتی باکتریال و ضد قارچ کاملا گیاهی و بیولوژیکی faslfive ترکیبی از روغنهای گیاهی، غیرسمی، از آمینو اسیدها، روغن های طبیعی، اسیـد ستریک ، فنـولها، جهـت از بین بردن محدوده وسیعی از میکــروارگــــــانیسم هـــای موجـود در سطح میـــوه و حوضچه های شستشو.
مزیت ها: دارا بودن خاصیت آنتی باکتریال، ضد قـــارچ و جـرم بری از سطح میوه افزایش زمان انبارداری درخشندگی و بــازار پسندی میـــوه ایجــاد شرایطی مناسب برای عملکرد بهتر واکس بر روی میوه

بیوچار چیست؟

هر آنچه باید درباره‌ی بیوچار بدانید، فواید، ساخت و وضعیت آن در ایران، (به انگلیسی: Biochar) که از آن به زغال زیستی نیز یاد میشود عبارت است از زغال تهیه شده از زیست‌توده‌های گیاهی و ضایعات کشاورزی که به عنوان کود استفاده می‌شود….

بیشتر

مزایا و ویژگی‌های بیوچار

تاثیر آن بر روی خاک و گیاه، مزیت‌ها و فواید استفاده از بیوچار در کشاورزی ارگانیک، مزایای اظافه نمودن این محصول به خاک را می‌توان در دو بخش تقسیم کرد:

  • بهبود کیفیت خاک
  • بهبود رشد گیاه
بیشتر

سرکه چوب چیست؟

سرکه چوب (به انگلیسی: wood vinegar) که از آن به عنوان اسید چوب و یا اسید پیروگلینوس یاد می‌شود، مایعی قهوه‌ای رنگ، کدر یا شفاف می‌باشد که از فرایند پرولیز به دست می آید…

بیشتر

مزایا و ویژگی‌های سرکه چوب

تاثیر سرکه چوب یا اسید پیروگلینوس بر روی خاک و گیاه، استفاده از سرکه چوب به عنوان سم، مزیت‌ها و فواید سرکه چوب در کشاورزی ارگانیک، سرکه چوب محصولی صددرصد ارگانیک و بی‌ضرر بوده و به شکل کلی دارای چند ویژگی شاخص می‌باشد که می‌تواند جایگزین مناسب و به صرفه‌ای برای کودها و سموم شیمیایی باشد.

بیشتر