آرشیو دسته بندی: گلخانه

تولید و جابجایی نشاء در گلخانه

تولید و جابجایی نشاء در گلخانه

تولید و جابجایی نشاء در گلخانه با توجه به افزایش روزافزون سطح زیر کشت محصولات مختلف سبزی و صیفی، به ویژه توسعه سیستم های کشت گلخانه ای اهمیت فراوانی دارد. از طرفی با افزایش هزینه های تولید مانند  افزایش قیمت بذر و محدودیت تولید بذور هیبرید، محدودیت منابع آبی و سایر نهاده های تولیداستفاده از […]

افزایش بهره وری گلخانه

افزایش بهره وری گلخانه

افزایش بهره وری گلخانه با ایجاد ترکیبی سه گانه از پرورش ماهی ، قارچ و گلخانه . برای تامین نیاز های غذایی هر سیستم و افزایش بازدهی هر کدام از آن ها . راجع به سیستم های سه گانه گلخانه-پرورش قارچ-پرورش ماهی چه می دانید؟ رشد جمعیت جهانی و نیاز به افزایش تولید مواد غذایی […]

دی اکسید کربن در گلخانه

نماتد در گلخانه

دی اکسید کربن در گلخانه برای رشد و نمو گیاهان علاوه بر مواد معدنی و آلی خاک و نور کافی و آب نیاز است. این مقاله در مورد شرایط رشد گیاهان در گلخانه است. همانطور که می دانیم گیاهان علاوه بر مواد معدنی و آلی که بخش عمده ای از آن ها را از خاک […]