بازخورد محصولات

شهریور ۹۹ – بازخورد استفاده از نماتدکش نماکوب بر روی محصول لیمو
مرداد ۹۹ – بازخورد استفاده از نماتدکش نماکوب بر روی محصول یونجه
تیر ۹۹ – بازخورد استفاده از محصول نماکوب پلاس
خرداد ۹۹ – بازخورد استفاده از نماتدکش نماکوب بر روی محصول بادمجان

بلاگ

فصل پنجم در اینستاگرام

خانم عابدی عزیز
پرواز در آسمان آرزو ها و فرود آمدن در فرودگاه موفقیت را برایتان آرزومندیم!

تولدتان مبارک.

#تولد #مشاور_حقوقی #فصل_پنجم_نماکوب #ورونا #نماکوب #بایوچار #مکمل_ کمپوست #پارک_علم_و_فناوری #برنامه_میدون #زخم_ریشه #ریشه_گره ای

خانم عابدی عزیز
پرواز در آسمان آرزو ها و فرود آمدن در فرودگاه موفقیت را برایتان آرزومندیم!

تولدتان مبارک.

#تولد #مشاور_حقوقی #فصل_پنجم_نماکوب #ورونا #نماکوب #بایوچار #مکمل_ کمپوست #پارک_علم_و_فناوری #برنامه_میدون #زخم_ریشه #ریشه_گره ای
...