محصولات

کود ارگانیک

بیوچار

۱۰,۰۰۰تومان

کود ارگانیک

ورونا

۴۰۰,۰۰۰تومان

کود ارگانیک

مکمل کمپوست

۴۰۰,۰۰۰تومان
۲۰۰,۰۰۰تومان

کود ارگانیک

چسب باغبانی

۲۰,۰۰۰تومان

مربوط به حیوانات

مکمل غذایی دام و طیور

۴۰۰,۰۰۰تومان
۲۰,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان

بلاگ

گروه فصل پنجم

محمدحسین فرح بخش سرکه چوب فصل پنجم

محمدحسین فرح‌بخش
مدیر عامل و موسس

سرپرست کل و بنیان گذار گروه تولیدی فصل پنجم

دکتر مهدی نجفی فصل پنجم

دکتر مهدی نجفی
مدیر علمی و تحقیقات

سرپرست گروه علمی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی داراب

محمد رضا فرح بخش

محمدرضا فرح‌بخش
مدیر تولید

مدیر و مسئول ارشد بخش تولید گروه فصل پنجم

فاطمه عابدی
مدیر فروش و کارشناس حقوقی

کارشناس حقوقی و مدیر فروش گروه فصل پنجم

avatar

رسول عسکری
مدیر فنی

مدیر و ناظر ارشد بخش فنی و تاسیسات مهندسی گروه فصل پنجم

avatar

مصیب فرهادی
مدیر تبلیغات رسانه‌ای

مسئول تبلیغات رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی گروه فصل پنجم

avatar

عباس نعمتی
مدیر انفورماتیک

طراح وبسایت و سرپرست حوزه آی‌تی گروه فصل پنجم

Instagram has returned invalid data.