آرشیو برچسب های: افزایش محصول

کشاورزی ارگانیک؛ ضامن کشاورزی سالم و محصولات سالم

روش های کشاورزی ارگانیک

کشاورزی ارگانیک؛ ضامن کشاورزی سالم و تولید محصولات سالم است . تاثیر غذا بر انسان در حدی است که می گوییم انسان از غذا ساخته می شود . پیشگیری بهتر از درمان است . قبل از بحرانی شدن شرایط باید به فکر راه حل پایدار بود . کشاورزی ارگانیک تأکید شرکت فصل پنجم بر استفاده […]

حاصلخیزی زیستی

حاصلخیزی زیستی

حاصلخیزی زیستی پارامترهای مهم و متفاوتی دارد. و امروزه در کشاورزی ارگانیک به شدت مورد توجه است. کشاورزی یک فعالیت سیستمیک است. که پارامترهای متفاوتی مانند آب و هوا، رقم گیاه زراعی، و پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک بروی آن اثر می گذارند. در نتیجه تغییر در یکی از این پارامترها می تواند. بروی […]

اثر سرکه چوب بر گیاه

سرکه چوب

کود آلی و زیستی کاربرد کود آلی سبب بهبود خواص فیزیکی، عناصر غذایی و ریزموجودات خاک می‌گردد. استفاده از کودهای آلی سبب افزایش هوموس و مواد آلی خاک، ویتامین، هورمون و آنزیم‌های گیاهی در خاک و در نتیجه بهبود کمی و کیفی محصول می‌شود. کاربرد کود های آلی سبب افزایش جذب نیتروژن و کلروفیل در […]

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by