آرشیو برچسب های: انار

کرم گلوگاه انار

نماتد ریشه گرهی انار

کرم گلوگاه انار مهم ترین آفت درخت انار در کشور است. لارو این آفت با نفوذ به میوه و تغذیه و پوسیدگی توسط قارچهای بیماری زا که وارد میوه می شوند آسیب می زند.  کرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل میوه های باقیمانده از فصل قبل روی درخت سپری می کنند . […]

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by