آرشیو برچسب های: دوره کارنس چیست؟

دوره کارنس

نماتدهای انگل

دوره کارنس چیست؟ مدت زمانی که لازم است پس از سمپاشی باقیمانده سموم در اثر عوامل طبیعی تجزیه شده و مقدار آن در سطح محصولات کشاورزی به حد قابل استفاده برسد. امروزه با توجه به افزایش آفات و بیماریهای گیاهی ناچار به استفاده از سموم می باشیم، که هر یک از این سموم بسته به […]

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by