آرشیو برچسب های: نماتد ریشه

نماتد ریشه گرهی انار

نماتد ریشه گرهی انار

نماتد ریشه گرهی انار کرم سوزنی شکلی است که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود. در خاک و ریشه گیاهان زندگی می کند. آنها با تغذیه از ریشه ها به گیاهان صدمه می زند. نماتد ریشه گرهی انار   Meloidogyne spp نماتد های ریشه گرهی انار جذب آب و مواد غذایی از خاک را مختل […]

نماتد ریشه گرهی کیوی

نماتد ریشه گرهی کیوی

نماتد ریشه گرهی کیوی یکی از عوامل بیماری زا در تعدادی زیادی از گیاهان از جمله کیوی می باشد . این عامل در شمال کشور خسارات زیادی وارد می کند. نماتد ریشه گرهی کیوی meloidogyne spp   این نماتد دارای دو شکل جنسی است به این صورت که نرها حالت کرمی شکل داشته و متحرک […]

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by