آرشیو برچسب های: یخ آب زمستانه

یخ آب زمستانه

یخ آب زمستانه

یخ آب زمستانه از روش های مبارزه با کمترین هزینه است. برای مبارزه با آفات کرم سفید ریشه و آبدزدک ها ،پسیل و زنجره و مگس میوه مدیترانه کاربرد دارد. یخ آب زمستانه یکی از مهمترین روشهای  مبارزه غیر شیمیایی  درباغات میوه جهت  کنترل آفات و بیماریهای گیاهی استفاده از  یخ آب زمستانه است. یخ […]

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by