آرشیو دسته بندی: آفت

سوسک شاخک بلند رزاسه

آفت کشاورزی

سوسک شاخک بلند رزاسه یکی از خطرناک ترین آفات چوبخوار در کشور ما می باشد. این آفت در نواحی دشت با رطوبت کم خسارت قابل توجهی دارد. آفت سوسک شاخک بلند رزاسه Osphranteria coerulescens     در مناطق خشک حمله آفت شدیدتر بوده و با افزایش خشکسالی در سالهای اخیر به صورت طغیانی جمعیت آن افزایش یافته […]

کرم سرشاخه خوار هلو

کرم سرشاخه خوار هلو

کرم سرشاخه خوار هلو رژیم دوگانه غذایی “چوبخواری و میوه خواری” دارد. مدیریت آن در نهالستان ها که میزبان اصلی آفت هستند و در باغ ها اهمیت بالایی دارد. آفت سرشاخه خوار هلو   Anarsia lineatella کرم سرشاخه خوار هلو یکی از آفات درختان میوه بخصوص هلو محسوب می شود. طرز خسارت بدین ترتیب بوده که […]

کرم قوزه پنبه

کرم قوزه پنبه

کرم قوزه پنبه یکی از آفات مهم پنبه، توتون، گوجه فرنگی، یونجه، خشخاش، کنف، شبدر، ذرت، نخود،کنجد، بادمجان، سویا، لوبیا، ذرت خوشه ای، کدو و شاهدانه می باشد . کرم قوزه پنبه   Helicoverpa armigera بسیار پلی فاژ بوده و در دنیا بیش از ۷۰ گونه گیاه میزبان برای آن گزارش شده است .خسارت توسط لاروهای […]

کرم گلوگاه انار

نماتد ریشه گرهی انار

کرم گلوگاه انار مهم ترین آفت درخت انار در کشور است. لارو این آفت با نفوذ به میوه و تغذیه و پوسیدگی توسط قارچهای بیماری زا که وارد میوه می شوند آسیب می زند.  کرم ها فصل زمستان را در تاج و داخل میوه های باقیمانده از فصل قبل روی درخت سپری می کنند . […]

کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه یکی از آفات کلیدی و بسیار مهم است . میزان خسارت و آسیب بالایی می زند. توجه به مبارزه غیرشیمیایی با آن بسیار مهم است . کرم سفید ریشه  polyphylla olivieri کرم سفید ریشه آفت انواع درختان میوه هسته دار، دانه دار، درختان غیر مثمر ، گیاهان زینتی و برخی گیاهان زراعی […]

کرم خراط

کرم خراط

کرم خراط یک نوع آفت چوبخوار درختان میوه است. عمدتا بر درختان سردسیر اثر می گذارد. با فعالیت و تغذیه این آفت شاخه درختان پوک می شود. کرم خراط                             Zeuzera pyrina کرم خراط به نامهای  پروانه فری ،شب پره پلنگی یا پروانه خراط درختان میوه معروف است.کرم خراط از جمله آفات چوبخواری است که […]

کرم طوقه (کاپنودیس)

کرم طوقه (کاپنودیس)

کرم طوقه (کاپنودیس) به کرم سرچکشی نیز شناخته می شود. از طریق تخم گزاری حشره تکثیر می شود. در زمان خشکسالی و کم آبی میزان خسارت کرم طوقه شدید تر می شود. آفت کرم طوقه (کاپنودیس)                          hauseri   capnodis cariosa با افزایش سطح خشکسالی، جمعیت و خسارت آفات چوبخوار در حال گسترش میباشد. آفت  چوبخوار کرم […]

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by