آرشیو برچسب های: میکروارگانیسم های خاک

میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر

میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر

میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر میکروارگانیسم هایی هستند که عناصر را از حالت غیرقابل دسترس به قابل دسترس تبدیل می کنند. میکروارگانیسم های محلول کننده و متحرک کننده فسفر، پتاسیم، آهن کمبود عناصری مانند فسفر، پتاسیم و آهن یکی از فاکتورهای محدودکننده رشد و نمو به دلیل حلالیت پایین آن­ها در خاک ­ها می ­باشد […]

میکروارگانیسم های زنده خاک

میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر

میکروارگانیسم های زنده خاک که نقش مهمی در تقویت و احیای خاک دارند. و برای تولید پایدار و کنترل عوامل بیماری زا تاثیر دارند. میکروارگانیسم های زنده خاک و اهمیت و کاربردهای میکروارگانیسم های مفید و مهم برای تقویت خاک، کنترل عوامل بیماریزا و تولید پایدار (۳) گیاهان گوگرد را به شکل سولفات جذب می […]

میکروارگانیسم های مفید خاک

سم نماتد کش ارگانیک

میکروارگانیسم های مفید خاک که برای تثبیت عناصر غذایی مورد نیاز گیاه برای رشد و ثمردهی مانند نیتروژن و تقویت خاک و ساختار آن مورد نیاز اند. میکروارگانیسم های مهم خاک و اهمیت و کاربردهای میکروارگانیسم های مفید برای تقویت خاک، کنترل عوامل بیماریزا و تولید پایدار (۲) استفاده از PGPM های محرک رشد جهت […]

میکروارگانیسم های مهم خاک

فروش کود حیوانی

میکروارگانیسم های مهم خاک و اهمیت و کاربردهای میکروارگانیسم های مفید برای تقویت خاک، کنترل عوامل بیماریزا و تولید پایدار (۱) در میان تمامی رویکردهایی که برای افزایش میزان محصول وجود دارد، استفاده از میکروارگانیسم های مهم و مفید خاک را می توان بعنوان کلیدی ترین جزء یاد کرد، چرا که از یک سو با […]

میکروارگانیسم های خاک

مزایای نماکوب پلاس

میکروارگانیسم های خاک اهمیت بالایی برای حاصلخیزی خاک و تولید محصول دارد و با کود شیمیایی جبران نمی شود. مدیریت نیاز به دانش و توجه به پارامتر های خاصی دارد. میکروارگانیسم های خاکزی اهمیت ویژه ای برای سلامتی، حاصلخیزی خاک و متعاقبأ محصول مناسب دارند و این نقش در کشاورزی ارگانیک به هیچ وجه نمی […]

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by