میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر

میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر

میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر میکروارگانیسم هایی هستند که عناصر را از حالت غیرقابل دسترس به قابل دسترس تبدیل می کنند.

میکروارگانیسم های محلول کننده و متحرک کننده فسفر، پتاسیم، آهن

کمبود عناصری مانند فسفر، پتاسیم و آهن یکی از فاکتورهای محدودکننده رشد و نمو به دلیل حلالیت پایین آن­ها در خاک ­ها می ­باشد که منجر به مصرف بالای کودهای پتاس، فسفاته و آهن در کشاورزی مدرن شده است. این عناصر در خاک کمپلکس ­های محکمی تشکیل می­دهند و به آسانی نمی­توانند توسط گیاه جذب شوند. به همین دلیل کمبود این عناصر به دفعات رخ می­دهد که می­توانند منجر به اثرات مضر برای سلامتی گیاه و محصول آن­ها شود. برای مثال فسفر می­تواند با تشکیل کمپلکس­های فلز- کاتیونی در اکوسیستم­های بارانی از دسترس گیاه خارج شود. به همین دلیل میکروارگانیسم­ های خاکزی و میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر دخیل در چرخه­ های این عناصر اهمیت و نقش زیادی در تسکین کمبود این عناصر در خاک دارند.

میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر در خاک
میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر در خاک

این باکتری­ها فسفر و پتاسیم را طی یک سری واکنش­های آنزیمی و تخریبی از حالت آلی به حالت معدنی تبدیل می­کنند و همچنین اسیدهای آلی ترشح می کنند که ترکیبات معدنی فسفاتی در خاک را تجزیه و در دسترس گیاه قرار می­دهد. مثلأ در گیاه ذرت و نخود استفاده از باکتریهای محلول­کننده فسفر سبب افزایش قابل ملاحظه رشد، میزان محصول و ارزش غذایی آن­ها شده است. مهمترین باکتری های این دسته شامل باکتری­های زیرگونه سودوموناس، انتروباکتر و بورخلدریا، باسیلوس و زیرگونه­های قارچ پنی­سیلیوم و آسپرژیلوس می­باشند. این میکروارگانیسم­ها می­توانند پتاسیم و فسفر موجود در خاک را از شکل­های غیرقابل دسترس و غیرقابل جذب آلی و معدنی به شکل­های قابل­جذب تبدیل کنند.

میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر

با این وجود شناخته ­شده ­ترین میکروارگانیسم آزادکننده فسفر، قارچ­های آربوسکولار میکوریزا هستند که می­توانند برای بسیاری از گیاهان کشاورزی این کارها را انجام دهند.

یکی دیگر از عناصری که در خاک در کمپلکس­ها وجود دارد آهن است که می­تواند به واسطه میکروارگانیسم­ها میزان دسترس پذیری و جذب آن افزایش پیدا کند. برخی گیاهان و میکروارگانیسم­ها ترکیباتی به نام سیدروفور تولید می­کنند که با تشکیل کلات با آهن می­توانند به راحتی میزان جذب آهن را افزایش دهند. درصورتی که جمعیت مناسبی از این میکروارگانیسم­ها در خاک ایجاد و تقویت شوند، نه تنها می­توانند میزان قابل ملاحظه­ای آهن، فسفر و پتاسیم را برای گیاه فراهم کنند و میزان مصرف کودهای شیمیایی را کاهش دهند، بلکه می توانند فعالیت های ضد عوامل بیماریزای ریشه را نیز تحریک و تقویت کنند.

نقش میکروارگانیسم های تبدیل کننده عناصر به این عناصر محدود نیست، بلکه می توانند با اسیدی کردن محیط اطراف ریشه در خاک میزان جذب عناصری مانند مس و روی را نیز افزایش دهند که متعاقبأ میزان مقاومت گیاه به تنش ها را افزایش می دهد.

سخن پایانی:

بسیاری از عناصر مورد نیاز گیاه برای رشد در خاک وجود دارند. اگر آنالیز شیمیایی خاک را بررسی کنید متوجه می شوید که برای برخی عناصر میزان قابل جذب را ذکر نموده اند. بدین معنی که این عناصر در خاک وجود دارند و تنها میزان قابل جذب و در دسترس آن ها این مقدار مشخص شده توسط آزمایش می باشد. بنابراین با آزادسازی این عناصر نیاز به کودها و هزینه های اضافی به میزان زیادی کاهش می یابد.

نویسنده: دکتر احمدرضا نصیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *