محلول پاشی زمستانه با روغن ولک

آفت کش

محلول پاشی زمستانه با روغن ولک از روش های مهم کنترل آفات مانند شپشک‌ها، شته‌ ها و کنه‌ ها است. این روغن پوشش سطح بدن حشرات و منافذ تنفسی و حیاتی را می بندد.

یکی از راه‌های کنترل  غیر شیمیایی آفاتی مانند شپشک‌ها، شته‌ ها، کنه‌ ها، و تخم‌ های بعضی آفات و کنترل بعضی از بیماری‌های درختان میوه  استفاده از روغن ولک می باشد، به طوری که استفاده از این روغن باعث می شود با پوشش سطح بدن حشرات و سطح تخم ها و بستن منافذ تنفسی و حیاتی آن ها از خسارت آنها جلوگیری کند. بنابراین جهت حصول نتیجه مطلوب تمامی قسمتهای هوایی گیاه بایستی پوشش داده شود.روغن ولک به تنهایی ویا به صورت محلول پاشی همراه با سموم حشره کش وکنه کش درسم پاشی زمستانه استفاده می شود.

روغن ولک برای من بی خطره؟

این روغن برای انسان کاملا بی خطر است. تاثیر غیر انتخابی دارد. روغن ولک بیشتر حشرات را از بین می برد . و برای استفاده از آن نیاز به تجهیزات به خصوصی ندارید. تنها به یک سمپاش و تجهیزات محلول پاشی معمولی نیاز است.

روغن ولک 1.PNG

یکی از مزایای روغن ولک نسبت به حشره کش ها، کم خطر بودن آن برای انسان است به طوریکه باقیمانده سم بر روی محصولات  کشاورزی نداشته و برای انسان خطرناک نمی باشد. روغن ولک هیچ گونه  سمیتی برای پرندگان و حشرات مفید ندارد.

محلول پاشی زمستانه با روغن ولک

بهترین زمان محلول پاشی روغن ولک برای درختان میوه پس از سپری شدن اوج سرما و قبل از بیداری درختان قبل از تورم جوانه  توصیه می شود.

بعد از رقیق نمودن و پاشش روغن ولک به درختان به سبب پارافین استاندارد بایستی روی تنه درختان مثل روغن جلا درخشنده شده و این حالت چندین روز پایداری داشته باشد. این باغات از فاصله دور بخوبی قابل تشخیص هستند.

میزان مصرف روغن ولک در باغات بین ۱.۵ تا۲  درصد میباشد.

روغن ولک2 .PNG

نویسنده: مهندس حامد پورعلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع گفتگو
1
مشاوره؟
سلام
آیا برای خرید و یا استفاده از محصول، به مشاوره احتیاج دارید؟
Powered by